Veiligheid vormt de basis voor kwaliteit van zorg. Cliënten (en hun verwanten) moeten erop kunnen vertrouwen dat we er alles aan doen om hen een veilige omgeving en veilig gevoel te geven. Daarom hebben we heldere afspraken gemaakt over medicatieveiligheid, omgaan met agressie, omgaan met intimiteit en seksualiteit, vrijheidsbeperking en veilig verplaatsen. En heeft veiligheid onze aandacht.

Een voorwaarde voor veilige zorg is dat medewerkers zich veilig voelen in hun team. Met steun van collega’s en leidinggevenden, open communicatie waarin ze feedback kunnen geven en ontvangen en een klimaat waarin ze van fouten mogen leren.

Leren van incidenten (MIC en MIM)

Leren van incidenten (meldingen bij de toezichthouder)

Visie op nachtzorg

Kennisnetwerk Intimiteit & Veiligheid

Passende huisvesting