Mensen hebben elkaar nodig om tot hun recht te komen. Ook onze cliënten. Ze worden omringd door hun verwanten, vrienden, buren, andere cliënten, collega’s, vrijwilligers en zorgverleners. We streven ernaar dat mensen met een beperking deelnemen aan de samenleving. We gaan uit van mogelijkheden en ondersteunen hen om mee te doen, ongeacht hun beperking en leeftijd. We bevorderen het samenspel tussen de cliënt, zijn verwanten én de samenleving, zodat de cliënt zijn eigen leven kan leiden. Dat doen we met verschillende disciplines; begeleiders, behandelaren en ondersteunende diensten. Ook zij stemmen hun taken en rollen voortdurend op elkaar af.

Samenwerking tussen cliënt-verwanten-zorgmedewerkers

Samenwerking binnen en buiten Middin

Teams en vrijwilligers