Ons uitgangspunt is dat cliënten zoveel mogelijk zeggenschap hebben over hun leven op alle niveaus. Of het nu gaat over het bepalen van hun ondersteuningsbehoeften, hun wensen en dromen of over het dagelijkse leven op de woning of in hun werk. Via de centrale cliëntenraad (CCR) van Middin hebben cliënten invloed op keuzes die we als organisatie maken en die gevolgen hebben voor alle cliënten.

Vrijheidsbeperking, nee tenzij...

Rechten en plichten cliënt

Medezeggenschap Middin breed

Medezeggenschap op locaties

Technologische vernieuwingen

Privacy