Op het Kompas Magazine is op verschillende manieren gereflecteerd. De cliëntenraad (Kamer cliënten en Kamer vertegenwoordigers) heeft eerst zijn reflectie gegeven en vervolgens de ondernemingsraad (OR). Daarna volgde een reflectie door de directie en de managers van de ondersteunende diensten op kwaliteit van zorg binnen Middin. Ten slotte heeft de raad van toezicht gereflecteerd op het Kompas Magazine.

Cliëntenraad (Kamer cliënten en Kamer vertegenwoordigers)

Ondernemingsraad

Reflectie directie en managers ondersteunende diensten

Reflectie raad van toezicht