Middin ondersteunt mensen met een beperking bij het leiden van hun eigen leven volgens eigen wensen en toekomstbeelden, in en met de samenleving. We gaan uit van de eigen kracht van mensen. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om hun leven vorm te geven. Als meedoen in de samenleving tijdelijk of blijvend niet lukt op eigen kracht, biedt Middin passende en specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Onze vakbekwame medewerkers kijken samen met de cliënt naar de mogelijkheden om de eigen regie te houden. We ondersteunen met wat nodig is, ongeacht beperking of leeftijd. We bieden een breed zorgpakket op maat zodat mensen met een beperking hun eigen leven kunnen inrichten.

Onze cliënten

Ondersteuning bij alle aspecten van het leven

Ons Kompas

Onze kwaliteit van zorg

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Samenvatting Kompas Magazine, ons kwaliteitsverslag

Leeswijzer

Kompas Magazine: cliëntenversie