Inhoudsopgave

INLEIDING


Over dit Kompas Magazine

 • Middin
 • Onze cliënten
 • Ondersteuning bij alle aspecten van het leven
 • Ons Kompas
 • Onze kwaliteit van zorg
 • Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
 • Leeswijzer
 • Kompas Magazine: cliëntenversie
 • Samenvatting Kompas Magzine, ons kwaliteitsverslagRaad van bestuur aan het woord

 • Inleiding
 • Terugblik op het jaar 2018
 • In gesprek over het Middin Kompas
 • Specialisaties: reflectie op 2018

THEMA 1


De kwaliteit van het zorgproces rond de individuele cliënt

 • Inleiding
 • Werken met ONS
 • Persoonsgerichte zorg
 • Intercollegiale visitatie: methodisch werken

THEMA 2


Ruimte voor eigen regie

 • Inleiding
 • Vrijheidsbeperking, nee tenzij..
 • Rechten en plichten cliënt
 • Medezeggenschap Middin breed
 • Medezeggenschap op locaties
 • Technologische vernieuwingen
 • Privacy

THEMA 3


De ervaringen van cliënten

 • Inleiding
 • De vraag van de cliënt goed verstaan
 • Uitkomsten DVIE
 • De Menselijke Maat
 • ZorgkaartNederland
 • Klachten en vragen

THEMA 4


Samenspel in zorg en ondersteuning

 • Inleiding
 • Samenwerking tussen cliënt-verwanten-zorgmedewerkers
 • Samenwerking binnen en buiten Middin
 • Teams en vrijwilligers

THEMA 5


Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning

 • Inleiding
 • Leren van incidenten (MIC en MIM)
 • Leren van incidenten (Meldingen bij de toezichthouder)
 • Visie op nachtzorg
 • Kennisnetwerk Intimiteit & Veiligheid
 • Passende huisvesting

THEMA 6


Betrokken en vakbekwame medewerkers

 • Inleiding
 • De teams van Middin
 • Teamreflectie
 • Krapte op de arbeidsmarkt
 • Boeien en binden van gekwalificeerde medewerkers
 • Medezeggenschap medewerkers
 • Verzuim

THEMA 7


Geprioriteerde verbeteringen

 • Inleiding
 • Ontwikkelpunten 2019
 • Goede zorg
 • Werkplezier
 • Slim werken
 • DuurzaamheidVerantwoording bestuur en toezicht

 • Bestuur en toezicht
 • Voornaamste risico’s en onzekerheden
 • Financiële informatie
 • Nevenfuncties raad van bestuur
 • Samenstelling raad van toezicht Middin – per 31 december 2018Middin in cijfers

 • Cijfers over aantal cliënten
 • Cijfers over medewerkers
 • Kwaliteit
 • Financiën


 • BronnenlijstReflecties kwaliteitsrapport 2018

 • Cliëntenraad (Kamer cliënten en Kamer vertegenwoordigers)
 • Tegel 2 Ondernemingsraad